Zobacz więcej Zobacz więcej
Od 1994r. działa 35-osobowy chór parafialny BEL CANTO-jest to chór mieszany, który zrzesza młodzież gimnazjalną ...
Przedwojenny monument stoi na jednym z malowniczych wzgórz otaczających Małą, wieś w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

remonty

 

1593 - 1595 - budowa koscioła

1678  - remont i dobudowa chóru XVIII w,

1839 -  remont i dobudowa wieży

ok. poł. XIXw - wymiana okien,

1883 - szalowanie ścian zewnętrznych,

1898 - pokrycie dachu gontem,

1909 - remont,

1958 - dobudowa kaplicy,

1597 - 1610 - polichromia,

1966 - odnowa polichromii

1950 -  budowa dzwonnicy murowanej (kamień),

początek XXw.  - organistówka drewniana,starodrzewie.

2010 -Prace budowlano - konserwatorskie; koszt całkowity 90 097,33 zł. w tym: dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 30 000,00 zł.; dotacja Gminy Ropczyce 15 000,00 zł.; środki własne Parafii 45 097,33 zł.

2011 - Instalacja elektryczna siły i światła, koszt całkowity 77 122,96 zł. w tym: dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego 10 000,00 zł.; dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 25 000,00 zł; dotacja Gminy Ropczyce 10000,00 zł.; środki własne Parafii 32 122,96 zł.

2012 - 2013 - Renowacja zabytkowego wnętrza i wyposażenia drewnianego kościoła z XVI wieku; koszt całkowity 758 952,63 zł. w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego 450 078,87 zł.; dofinansowanie z budżetu Państwa 195030,86 zł; środki własne Parafii 113 842,90 zł.; budowa groty Matki Bożej oraz drogi krzyżowej pod Pomnik Chrystusa Króla - 2013;

2014 - Konserwacja pokrycia gontowego dachu i ścian oraz wykonanie systemu sygnalizacji przeciwwłamaniowej (SSWiN); koszt całkowity 59116,40 zł. w tym: dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego 15000,00 zł.; dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 20000,00 zł; środki własne Parafii 24116,40 zł; remont zabytkowej dzwonnicy

 

 

 

 

remont

Napisz do nas
Kontakt: Zespół Szkół w Małej - tel/fax (017) 2213397 e-mail: zsmala@vp.pl
Copyright © 2021 miejscowosc-mala.pl wizyt: 409215 online: 3 Realizacja: Intellect.pl