Zobacz więcej Zobacz więcej
Od 1994r. działa 35-osobowy chór parafialny BEL CANTO-jest to chór mieszany, który zrzesza młodzież gimnazjalną ...
Przedwojenny monument stoi na jednym z malowniczych wzgórz otaczających Małą, wieś w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

OSP


Ochotnicza Straż Pożarna w Małej powstała w 1906r. w czasach gdy zagrożenie dla wioski było ogromne. Dachy pokryte były strzechą lub innymi łatwopalnymi materiałami. inicjatorem założenia był Michał Matysek-ówczesny kierownik szkoły w Małej. Przyłączyli się Stanisław Książek, Władysław Hendyński, Jan Kukla, Piotr Kowalski, Wojciech Magiera, Franciszek Durek, Franciszek Książek, Józef Pasowicz, Michał Bulsa, Aleksander Górecki, Wojciech Longosz, Wojciech Skóra, Franciszek Madeja, Wojciech Kowalski. Pierwszym prezesem został Michał Matysek, a naczelnikiem Stanisław Książek. Wyposażeniem straży na początku były konewki, bosaki, osęki, w okresie późniejszym sikawka ręczna przewożona na wozie konnym. W 1908r. rozpoczęto budowę Remizy. Był to budynek drewniany z dużą sceną w środku. Remiza ta 1 września 1943r. uległa spaleniu. W 1936r. jednostka otrzymała sztandar, fundatorem był Władysław Hendyński. W czasie II wojny światowej sztandar przechowywał druh Andrzej Madeja, pomimo gróźb rozstrzelania przez Niemców, obecnie znajduje się w Izbie Pamięci w Zespole Szkół w Małej. Z inicjatywy księdza Józefa Kuczka wspólnie z OSP w 1935r. rozpoczęto budowę pomnika Chrystusa Króla. Po II wojnie światowej pomimo biedy straż wyszła z pomysłem budowy nowej remizy (także drewnianej), jednak nie doszło to do skutku. W latach 50-tych OSP otrzymała motopompę oraz sprzęt przeciwpożarowy. W 1955r. z inicjatywy Henryka Książka(prezesa), Czesława Mazura(naczelnika) oraz Tadeusza Kukli rozpoczęto budowę nowej remizy tym razem murowanej. Oddano ją do użytku w 1956r. tj. w pięćdziesięciolecie powstania OSP w Małej, służy ona mieszkańcom Małej do dnia dzisiejszego. Przez cały czas jest modernizowana i unowocześniana. W latach 70-tych OSP poza zadaniami statutowymi, włączyła się do realizacji zadań gospodarczych. Władysław Durek pełniący w tym czasie funkcję komendanta straży był przewodniczącym budowy wodociągu wiejskiego, współinicjatorem budowy szkoły i przewodniczył jej komitetowi. W 1991r. walne zebranie podjęło uchwałę o zakupieniu wozu strażackiego odpowiedniego na drogi Małej. Z braku środków zwrócono się do mieszkańców z prośbą o pomoc. W ten sposób zgromadzono potrzebną sumę i zakupiono pojazd. W roku 2010 budynek został ocieplony, oraz wykonano nową elewację, wymieniono okna i drzwi wejściowe zewnętrzne, rynny dachowe i spustowe, plac przed remizą pokryty został dywanikiem asfaltowym oraz zakupiono 100 krzeseł. W 2011r wykonano czyszczenie i dwukrotne malowanie dachu, wewnątrz budynku wymalowano obie sale, korytarz i szatnie oraz wykonano sufit z paneli na mniejszej sali. Do dużej sali zakupiono nowe żyrandole z wiatrakami, nową kurtynę na scenę oraz firany i zasłony. Zamontowano nowe drzwi do dużej sali szatni. 18 lutego 2012r Walne Zebranie OSP przyjęło plan dalszej modernizacji - sanitariatów i c.o.

100 lecie OSP Mała

 

 

 

 

Obecny skład osobowy władz OSP
wybranych na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
w dniu 06.02.2016r

 

ZARZĄD:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Prezes - Książek Tadeusz
 • Wiceprezes - Miklos Tadeusz
 • Naczelnik - Dzikowski Marek
 • Z-ca Naczelnika - Książek Mariusz
 • Sekretarz - Strzałka Stanisław
 • Skarbnik - Mazur Lesław
 • Kronikarz - Kmiecik Piotr
 • Członek - Pasowicz Marek
 • Członek - Chojecki Jerzy

KOMISJA REWIZYJNA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Przewodniczący - Dziedzic Daniel
 • Z-ca przewodniczącego - Czernecki Józef
 • Sekretarz - Pociask Marek

 

 

 

Obecny skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
przy Zespole Szkół w Małej

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
 1. Barwińska Klaudia
 2. Kędzior Klaudia
 3. Olech Beata
 4. Pasek Agnieszka
 5. Smoczyńska Ewelina
 6. Stanek Karina
 7. Wiktor Joanna
 8. Wójcik Justyna
 9. Wójcik Sylwia
 1. Bereś Ryszard
 2. Fulara Waldemar
 3. Kmiecik Damian
 4. Kosiba Dawid
 5. Książek Adrian
 6. Książek  Dawid
 7. Madeja Arkadiusz
 8. Papier Kamil
 9. Pociask Mateusz
 10. Skóra Kamil
 11. Stanek Tobiasz
 12. Wójcik Damian

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Wielkanoc 2017- Przemarsz OSP fot.Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Przemarsz OSP fot.Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Przemarsz OSP fot.Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Przemarsz OSP fot.Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Przemarsz OSP fot.Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Przemarsz OSP fot.Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Orkiestra OSP fot.Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Orkiestra OSP fot.Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Orkiestra OSP fot.Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Orkiestra OSP fot.Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Orkiestra OSP fot.Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Orkiestra OSP fot.Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Rezurekcja fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Rezurekcja fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Rezurekcja fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Rezurekcja fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Rezurekcja fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Rezurekcja fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Rezurekcja fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Rezurekcja fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Rezurekcja fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Rezurekcja fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Rezurekcja fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Rezurekcja fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Wielka Sobota fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Wielka Sobota fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Wielka Sobota fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017 -Wielka Sobota fot.Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017 -Wielka Sobota fot.Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017 -Wielka Sobota fot.Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Wielka Sobota fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Wielka Sobota fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Wielka Sobota fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Wielka Sobota fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Wielka Sobota fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Wielka Sobota fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Wielka Sobota fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Wielka Sobota fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Wielka Sobota fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Warta przy Grobie Pańskim fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Warta przy Grobie Pańskim fot. Krzysztof Ślusarczyk
Wielkanoc 2017- Warta przy Grobie Pańskim fot. Krzysztof Ślusarczyk
2012r
2012r
2012r
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza /2010r./
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza /2010r./
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza /2010r./
fot. arch; zbiórka przed remizą
fot. arch; zbiórka przed remizą
fot. arch; zbiórka przed remizą
fot. arch.; przed budynkiem wikarówki
fot. arch.; przed budynkiem wikarówki
fot. arch.; przed budynkiem wikarówki
fot.arch.; warta przy grobie pańskim
fot.arch.; warta przy grobie pańskim
fot.arch.; warta przy grobie pańskim
fot. arch.; od lewej: T. Książek, W. Durek, T. Zieliński
fot. arch.; od lewej: T. Książek, W. Durek, T. Zieliński
fot. arch.; od lewej: T. Książek, W. Durek, T. Zieliński
remiza OSP /2011r/
remiza OSP /2011r/
remiza OSP /2011r/

Napisz do nas
Kontakt: Zespół Szkół w Małej - tel/fax (017) 2213397 e-mail: zsmala@vp.pl
Copyright © 2021 miejscowosc-mala.pl wizyt: 409244 online: 2 Realizacja: Intellect.pl