Zobacz więcej Zobacz więcej
Od 1994r. działa 35-osobowy chór parafialny BEL CANTO-jest to chór mieszany, który zrzesza młodzież gimnazjalną ...
Przedwojenny monument stoi na jednym z malowniczych wzgórz otaczających Małą, wieś w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Kronika klasowa

 

Czas omi­ja miej­sca, które wspo­mina­my,
każdy z nas niemało ta­kich wspom­nień ma.
Gdy do ulu­bionych miej­sc w myślach wra­camy
to, co jest przeszłością wciąż od no­wa trwa.

Dzieciństwo i młodość, ra­dości i smut­ki,
to, co było wczo­raj, his­to­rie sprzed lat,
spra­wy nasze wiel­kie oraz te ma­lut­kie
- ta­ki nasz pry­wat­ny w wyob­raźni świat.

Naj­bliżsi, rodzi­na oraz przy­jaciele,
zdjęcia - te naj­now­sze i sprzed wielu lat,
to, co nas łączyło, a nie to, co dzieli
- w ser­cu ut­rwa­lony naszych wspom­nień ślad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W szkolnym archiwum zachowały się dwie kroniki klasowe, które prowadziły klasy z rocznika 1971 i 1972. Zapraszam do obejrzenia i wspólnego wspominania.

                                                                                Administrator.


Kronika rocznika 1971

Kronika rocznika 1972

 


 

 

 

Napisz do nas
Kontakt: Zespół Szkół w Małej - tel/fax (017) 2213397 e-mail: zsmala@vp.pl
Copyright © 2021 miejscowosc-mala.pl wizyt: 409209 online: 3 Realizacja: Intellect.pl