Zobacz więcej Zobacz więcej
Od 1994r. działa 35-osobowy chór parafialny BEL CANTO-jest to chór mieszany, który zrzesza młodzież gimnazjalną ...
Przedwojenny monument stoi na jednym z malowniczych wzgórz otaczających Małą, wieś w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Klub sportowy

www.lzsmala.pl/ 

Piłkarze naszego klubu sportowego mogą trenować na stadionie umiejscowionym poniżej kościoła.

7 września 2009r. Gmina Ropczyce podpisała umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację projektu w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskała środki na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego.  Pozyskano dofinansowanie w kwocie 214,468.00 zł., było to 50% wartości projektu, kolejne 50%  wkład własny Gminy Ropczyce. Tym sposobem powstał stadion, na którym znajdują się boiska sportowe, scena, trybuny dla widzów. Na tym obiekcie oprócz meczów, rozgrywek szkolnych odbywają się festyny rodzinne przygotowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz uczniów Zespołu Szkół w Małej.

Napisz do nas
Kontakt: Zespół Szkół w Małej - tel/fax (017) 2213397 e-mail: zsmala@vp.pl
Copyright © 2021 miejscowosc-mala.pl wizyt: 409174 online: 1 Realizacja: Intellect.pl