Zobacz więcej Zobacz więcej
Od 1994r. działa 35-osobowy chór parafialny BEL CANTO-jest to chór mieszany, który zrzesza młodzież gimnazjalną ...
Przedwojenny monument stoi na jednym z malowniczych wzgórz otaczających Małą, wieś w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

pierwsze lata życia

 

Ksiądz Józef Kuczek urodził się 30 maja 1901 roku w Zabawie w Powiecie Brze­skim jako syn Jana i Teresy z domu Curyło. Urodzony w chłopskiej rodzinie, od mło­dych lat poznawał ciężki los polskiego rolnika. Wychowy­wał się razem z brałem Fran­ciszkiem. Od szóstego roku życia Józef Kuczek uczęszczał do szkoły powszechnej w Zabawie. Tam do 1913 roku ukończył siedem oddziałów. Następny rok pomagał rodzicom przy pracy na trzyhektarowym gospodar­stwie. W 1914 zdał egzamin do gimnazjum w Tarnowie, jednak wybuch wojny uniemożliwił rozpoczęcie nauki. Przez dwa lata pomagał mat­ce w gospodarstwie, by w 1916 roku podjąć naukę w gimnazjum państwowym w Tarnowie. W 1923 roku Józef Kuczek zdał maturę i wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Ukończył cztery klasy studiów teologicznych Praca duszpasterska Młody ksiądz Józef Kuczek ukończył seminarium w 1927 roku i ks. bp. Leon Wałęga powierzył mu pracę wikariu­sza w Miklaszewiczach pow. Bochnia. Pracował tam trzy lata i dwa miesiące, po czym został przeniesiony do Czar­nej Sędziszowskiej. Ks. wika­riusz Józef Kuczek został następnie w 1931 roku prze­niesiony do Trzesówla koło Kolbuszowej. Stamtąd w 1933 roku powędrował do Siedlisk w powiecie jasielskim.

Napisz do nas
Kontakt: Zespół Szkół w Małej - tel/fax (017) 2213397 e-mail: zsmala@vp.pl
Copyright © 2021 miejscowosc-mala.pl wizyt: 409185 online: 1 Realizacja: Intellect.pl